Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka rabatowa

POLITYKA RABATOWA

Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym www.abouthome.pl

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

 1. Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.abouthome.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia brutto (nie wliczając w to kosztów przesyłki).
 2. Sprzedawca - aboutHome sp. z o.o. z siedzibą ul. Hubska 52/14, 50-502 Wrocław, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000751937, NIP: 899-285-17-96, Regon: 381511484
 3. Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość
 4. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży we wszystkich działach sklepu internetowego www.abouthome.pl
 5. Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie www.abouthome.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;
 6. Sklep - sklep internetowy www.abouthome.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie
 7. Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.abouthome.pl

II. Warunki ogólne.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
 2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie.
 3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
 4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
 5. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje poprzez udostępnienie go podczas organizowanej przez Sklep promocji.
 2. Kody promocyjnej mogą zostać przekazane w formie papierowego zapisu jak również w formie elektronicznej.
 3. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego na stronie www.abouthome.pl/code
 4. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków na stronie www.abouthome.pl/code w polu „Numer kodu rabatowego” i potwierdzić przyciskiem „AKTYWUJ”.
 5. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.
 6. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi akcjami promocyjnymi.
 7. Kod rabatowy może zostać wykorzystany po zalogowaniu się lub rejestracji konta w Sklepie.
 8. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 9. Kody rabatowe nie sumują się z innymi akcjami promocyjnymi czy obniżkami cen w Sklepie.
 10. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.  

IV. Reklamacje i zwrot towarów.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie Sklepu dostępnego na stronie www.abouthome.pl/Regulamin-sklepu-internetowego-aboutHome-pl-cterms-pol-18.html   

V. Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, zamówienia są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia dostępnego na stronie Sklepu
 2. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.abouthome.pl/Regulamin-kodow-promocyjnych-cterms-pol-32.html
 3. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym regulaminem reguluje Regulamin sklepu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019 roku.
pixel